Over Aruta Health Development

Aruta Health Development is opgericht door Rob Veen. Rob studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht waarna hij de opleiding tot tropenarts heeft gevolgd. Zijn loopbaan is in 1989 van start gegaan in Kamoto Hospital, een plattelandsziekenhuisje in de Oost Provincie van Zambia waar hij 7 jaar als enig arts werkte. Er is in zijn beleving geen mooiere ervaring om als tropenarts het vak in de volle breedte uit te oefenen zonder geavanceerde diagnostische middelen en met beperkte mogelijkheden voor behandeling. De werkervaring in Afrika heeft wezenlijk bijgedragen aan zijn professionele – en persoonlijke ontwikkeling.

De eerste jaren is Rob vooral klinisch en behandelend werkzaam geweest. In de jaren daarna is hij zich steeds meer gaan richten op gezondheidsbevordering door het opzetten van preventieve gezondheidsprogramma’s en gezondheidsvoorlichting. In de periode van 1989 tot 1996 is hij getuige geweest van de explosie van de HIV/Aids epidemie in Sub Sahara Afrika. De sociaal-economische impact van de eipdemie was enorm. Ziekenhuizen hadden geen adequaat antwoord op de epidemie en kampten met aanzienlijke capaciteitsproblemen als gevolg van het sterk toenemend aantal chronisch zieke patiënten en een structurele onderbezetting omdat steeds meer gezondheidswerkers zelf slachtoffer werden van het virus. Meer dan de helft van de collega’s met wie Rob in Kamoto heeft samen gewerkt, is inmiddels overleden aan Aids.

Na de afronding van een Masters opleiding in International Public Health in 1997 werkte hij voor Shell in Den Haag en Gabon waar zijn belangstelling voor de bedrijfsgeneeskunde is ontstaan.

Van 2000 tot 2003 werkte hij als Adviseur Gezondheid voor de Bisschop van Mansa in de Luapula Provincie van Zambia. Naast de supervisie van ziekenhuizen heeft hij zich vooral bezig gehouden met het vinden van een antwoord op de vraag hoe de zorg voor chronisch zieke mensen met HIV/Aids zo adequaat en efficiënt mogelijk vorm gegeven kon worden. Het antwoord hierop kwam van de bevolking zelf: het opleiden van vrijwilligers die basale zorg en ondersteuning kunnen geven aan chronisch zieke mensen in de thuissituatie. Op het niveau van de parochies werden kleinschalige thuiszorgprojecten opgezet. Het thuiszorgprogramma van het bisdom van Mansa werd een enorm succes omdat management, planning en uitvoering van het thuiszorgprogramma volledig in handen was van de bevolking. Het bisdom heeft slechts een faciliterende en ondersteunende rol gespeeld. Wat Rob hiervan heeft geleerd is dat “ownership” (eigenaarschap) een belangrijke voorwaarde is voor succes van elk gezondheidsproject.

Terug in Nederland past Rob het principe van eigenaarschap als bedrijfsarts succesvol toe in het bedrijfsleven. Bedrijven die denken dat met het inhuren van een arbodienst het gehele probleem rondom verzuim en re-integratie getackeld is, raken vroeger of later teleurgesteld. Verzuimbeheersing heeft vooral te maken met de communicatie tussen leidinggevende en medewerker. Als adviseurs de rol van de leidinggevende gaan overnemen, leidt dat doorgaans niet tot het gewenste resultaat. Met de arbodienst als probleemeigenaar ontbreekt nogal eens de synergie en als het verzuim stijgt, krijgt de arbodienst de schuld. In dit scenario zijn er alleen maar verliezers. ARUTA raadt haar opdrachtgevers daarom aan om verzuim en re-integratie niet volledig uit te besteden aan een externe partij maar zelf de regie te nemen en waar nodig gericht expertise in te huren. Organisaties zijn namelijk heel goed in staat om voor een groot deel zelf hun eigen boontjes te doppen. Voorwaarde hiervoor is wel dat leidinggevenden in staat zijn om signalen te herkennen en tijdig in gesprek gaan met hun medewerkers om uitval te voorkomen en inzetbaarheid te bevorderen.

Rob’s profiel:

  • Ruime klinische ervaring en ervaring met projectmatig werken in een internationale context
  • Doortastend adviseur met focus op gezondheidsbevordering en verzuimpreventie
  • Resultaat gericht met oog voor het proces
  • In staat om mensen te inspireren, motiveren en stimuleren tot betere prestaties
  • Proactieve en klantgerichte instelling
  • Enthousiaste netwerker, avontuurlijk, energiek en sportief
  • In staat om professionele inzichten en deskundigheid te vertalen in praktische adviezen

Een uitgebreider profiel van Rob Veen is te vinden op LinkedIn.