Over Aruta Health Development

ARUTA Health Development is een eenmansbedrijf dat opereert in een netwerk van gedreven en resultaatgerichte professionals met een gezamenlijke visie op verzuim en inzetbaarheid. Het woord “aruta” is afkomstig uit Oost-Afrika en staat voor een intensieve samenwerking die moet leiden tot het meest optimale resultaat.
ARUTA kan bedrijven en organisaties bijstaan om verzuim effectief terug te dringen, gezondheid te bevorderen en de inzetbaarheid en productiviteit van de work force te verhogen. Met de aanpak van ARUTA gaan meer werknemers met plezier en gemotiveerd aan het werk in een gezondere organisatie waardoor aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Hoe? ARUTA helpt bij de ontwikkeling en implementatie van een eigen regie model ten aanzien van verzuimmanagement en inzetbaarheid. Een belangrijk aspect van eigen regie is het “in hun kracht zetten” (empowerment) van leidinggevenden om verzuim te voorkomen en terugkeer naar het werk te bespoedigen. Waarom spelen leidinggevenden een cruciale rol in het terugdringen van verzuim? Leidinggevenden blijken in de praktijk het best in staat te zijn om de verzuimbehoefte en de verzuimdrempel te beïnvloeden.

Uitgangspunt is dat 75% van de ziekmeldingen zijn gebaseerd op klachten die niet primair voortvloeien uit ziekte. Verzuim is een complex probleem dat niet los kan worden gezien van de mens en zijn verschillende omgevingen zoals werk, gezin, familie maar ook het persoonlijk profiel van de werknemer kan een rol spelen bij het ontstaan van verzuim. Verzuim wordt vaak gepresenteerd als een medisch probleem terwijl dit maar in een zeer beperkt aantal situaties het geval is. Door te veel te focussen op de medische klacht, ontstaat het risico dat verzuim ongrijpbaar wordt en het re-integratieproces stagneert. Bijvoorbeeld: als gevolg van een arbeidsconflict kan iemand (serieuze) klachten ervaren. De oplossing voor een arbeidsconflict ligt echter niet in de spreekkamer van de bedrijfsarts maar zal in onderling overleg op het werk moeten worden gevonden. Als er geen medische oorzaak is voor het verzuim, brengt ARUTA in een 3-gesprek met de leidinggevende en medewerker de factoren in kaart die hebben geleid tot het ontstaan van klachten en worden concrete adviezen gegeven om het verzuim met gerichte maatregelen op te lossen.
Verzuim als gevolg van een medische oorzaak bedraagt ongeveer 2-3%. Al het verzuim boven de 3% is in principe voor een groot deel beïnvloedbaar door de werkgever. U kunt dus voor een groot deel uw eigen succes bepalen!

Wanneer het verzuim is teruggebracht naar een acceptabel niveau kan het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wezenlijk bijdragen aan het borgen van een structureel laag verzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Waarom zou u als werkgever investeren in een PMO? Omdat uw werknemer de beste investering is die u kunt doen om uw organisatiedoelen te verwezenlijken. Investeren in de gezondheid van uw medewerkers is indirect ook investeren in uw bedrijf. Op weg naar duurzame inzetbaarheid ontstaat op deze manier een win-win situatie: de werkgever investeert in een pakket vitaliteit – en gezondheid bevorderende maatregelen waardoor de medewerker meer energie en goede zin krijgt om met passie en plezier te blijven werken gedurende zijn hele loopbaan. Gemotiveerde medewerkers werken voor twee, hebben de hoogste arbeidsproductiviteit en het meeste plezier in het werk. Zij zorgen voor tevreden en terugkerende klanten en kunnen op die manier een optimaal resultaat voor uw onderneming realiseren.