Klachtenregeling

ARUTA maakt gebruik van de klachtenregeling van het Zelfstandig Bedrijfsartsengenootschap (ZBG). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website: http://www.bedrijfsartsengenootschap.nl/